Góra SynajGóra Synaj znana również jako Góra Mojżesza liczy  2285 m n.p.m. (jest położona niedaleko Góry Św. Katarzyny). To jeden z najwyższych szczytów południowego Synaju. Nie daleko od Góry Synaj Mojżeszowi ukazał się Bóg Jahwe pod postacią gorejącego krzewu. Nakazał Mojżeszowi wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu. Około rok później Mojżesz przybył z Izraelitami pod Górę Synaj. Rozłożył u jej podnóża obozowisko, a sam wszedł na szczyt Góry by oddać Bogu cześć. Właśnie na jej szczycie otrzymał od Boga dwie kamienne tablice, a na nich wykute dziesięć przykazań.

Historia Mojżesza wyprowadzającego uciskany lud Izraela do tej pory budzi kontrowersje. Mianowicie zostało już udowodnione naukowo, że żaden z faraonów nie wykorzystywał niewolników do niewolniczej pracy przy budowie piramid, grobowców lub świątyń. Rzemieślnicy, którzy wykonywali tę pracę otrzymywali za nią zapłatę i potrzebne do tegoGóra Synaj po wschodzie słońca surowce. Wiemy tylko jedno i jednego możemy być pewni, że lud Izraela opuścił Egipt, a Góra Mojżesza stała się symbolem chrześcijaństwa. Górę odwiedza około 1000 turystów dziennie, wspinając się po Stopniach Pokuty na szczyt lub  Wielbłądzią Ścieżką. Mówi się, że ludzie przychodzą tam jako turyści, a wracają jako pielgrzymi.