Przed wejściem do meczetu pamiętajmy by zapytać opiekuna świątyni o zgodę na wejście. W większości meczetów zwiedzanie ich podczas modlitwy nie jest mile widziane. Modlitwy odbywają się pięć razy dziennie i trwają około 45 minut.

Zwiedzając turecki meczet musimy pamiętać o kilu zasadach, które bezwzględnie musimy przestrzegać:

Zasada 1. Przed wejście do meczetu musimy zdjąć obuwie. Zostawimy je na specjalnych pułkach na buty lub na dywanie przed meczetem.

Zasada 2. Obowiązuje nas zakrycie nóg i ramion. Panie dodatkowo muszą zakryć głowę.

Zasada 3. Pamiętamy o zachowaniu ciszy.

Zasada 4. Uszanujmy prywatność osób podczas modlitwy, nie róbmy im zdjęć z ukrycia!!!

Po wyjściu z meczetu bardzo mile widziany jest datek pozostawiony opiekunowi świątyni.

Każdy meczet w Turcji posiada na zewnętrznych ścianach fontanny oblucyjne. Służą one do mycia twarzy, rąk i stóp przed modlitwą. W niektórych bardzo dużych meczetach może zdarzyć się tak, że fontanna oblucyjna będzie w sali modlitewnej – miejscu, w którym odbywają się modlitwy. Przy jednej ze ścian meczetu znajduje się modlitewna nisza z łukowym sklepieniem (mihrab). Zawsze jest zwrócona w kierunku Mekki. Wyznacza ona kierunek, w którym wierni muszą być zwróceni podczas modlitwy. Bardzo często na prawo od niej znajduje się wysoka kazalnica, wykonana z marmuru lub drewna. Z lewej strony od niszy (mihrabu) stoi niewielka tzw. katedra, bardzo często jest to ozdobne krzesło. Służy ono imamowi podczas modlitwy. Z tego miejsca czyta i wyjaśnia wiernym zasady Koranu. Każdy meczet posiada minimum jeden minaret – smukła wieża.  Z jej szczytu muezin pięć razy w ciągu dnia wzywa wiernych do modlitwy.