Mumia w muzealnej gablocieZahi Hawass (sekretarz generalny Najwyższej Rady starożytności przy egipskim Ministerstwie Kultury) skierował oficjalny wniosek do władz największych muzeów w Europie – min. do British Muzeum i do berlińskiego Nowego Muzeum, w którym żąda zwrotu zagrabionych przed dziesięcioleciami starożytnych zabytków. British Muzeum jest w posiadaniu bardzo dużej liczby egipskich antyków. Najważniejszym z nich jest Kamień z Rosetty – dzięki któremu nastąpił przełom wodczytywaniu egipskich hieroglifów (czytaj artykuł „Kamień z Rosetty – starożytny słownik hieroglifów”). W berlińskim Nowym Muzeum znajduje się jedno z najbardziej znanych popiersi starożytnego Egiptu – popiersie Nefertiti żony Echnatona (króla Heretyka). Oba muzea jak na razie nie przyznają się do otrzymania takowego żądania od Egiptu. British Muzeum twierdzi, że Najwyższa Rada starożytności wystosowała jedynie prośbę o wypożyczenie Kamienia z Rosetty, na otwarcie nowego muzeum w Gizie (powstanie w 2011 – 2012r.). Ten wniosek muzeum rozpatruje.