Dzień Portugalii to kolejne ważne narodowe święto, którego obchody w całym kraju przypadają na 10 czerwca. W zasadzie tego dnia są dwa powody do świętowania. Po pierwsze to Święto Wspólnoty Języka Portugalskiego, do której należy 7 krajów z językiem portugalskim jako urzędowym. Po drugie, tego dnia przypada rocznica śmierci wielkiego portugalskiego poety Luísa de Camőesa, którego życie i twórczość przypadają na XVI wiek. Za życia był niedoceniany, dopiero w romantyzmie okrzyknięto go ”księciem poetów”. Najlepiej znany jest jego epos narodowy „Os Lusíadas” (Synowie Luza), w którym w sposób niezwykle patriotyczny opisuje dzieje narodu portugalskiego od czasów mitycznego Luza i plemienia Luzytanów (do których ponoć wywodzą się Portugalczycy), aż do epoki wielkich odkryć geograficznych. Uważa się, że dzieła Camõesa odegrały dużą rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej Portugalczyków. Czerpał z nich również sam Antoni Salazar, dla którego twórczość poety była podstawą nacjonalistycznej doktryny.

Oczywiście 10 czerwca jest dniem wolnym od pracy.