MumiaW Egipcie archeolodzy odkryli 57 starożytnych grobowców. Ich duża część zawierała drewniane sarkofagi z nienaruszonymi mumiami. Grobowce odnaleziono w Al  – Lahun nie daleko Fajum, około 100 km od Kairu. Egipskie władze uważają, że najstarszy z odkopanych grobów powstał około 2750 r. p. n. e. Znaleziono również dwanaście grobowców z XVIII dynastii. Wszystkie mumie były pokryte płótnem ozdobionym tekstami z księgi umarłych (staroegipski zbiór prawie dwustu rozdziałów obejmujących magiczne teksty, rysunki i pieśni, mających ułatwić zmarłemu przejście do raju). W zeszłym roku w tej samej okolicy znaleziono 53 starożytne grobowce z rożnych okresów.