Zastanawiacie się jakie są ograniczenia celne na francuskiej granicy? W ramach Unii Europejskiej prywatnych podróżnych nie obowiązują granice celne. Do kraju można wwieźć lub wywieźć: 800 sztuk papierosów, 200 cygar, 1 kg tytoniu, 110 litrów piwa, 90 litrów wina (w tym maksimum 60 litrów wina musującego), 10 litrów spirytusu. Takie ilości używek uznaje się za przeznaczone na użytek prywatny. Przewozić je mogą jedynie osoby które ukończyły 17 rok życia. Oczywistością jest, że nie można do kraju przywozić broni, podrobionych towarów oraz narkotyków (za posiadanie małej ilości narkotyków grozi kara do roku więzienia i 3800 euro grzywny, za handel można otrzymać do 10 lat więzienia i 7600 euro grzywny). Wwóz lub wywóz gotówki, której łączna wartość przekracza 7600 euro, podlega zgłoszeniu celnemu. Jeśli chodzi o przywożone prezenty, nie mogą przekroczyć wartości 180 euro.