Buzuki przypomina nieco swoim wyglądem gitarę, a bardziej zaawansowanym mandolinę. Bardziej fachowo jest to trzy lub czterostrunowa lutnia o wydłużonym gryfie. Nazwa instrumentu wywodzi się prawdopodobnie od tureckiego bozuk saz czyli marna lutnia.

Z całą pewnością większości kojarzy się jako najbardziej tradycyjny instrument ludowy Grecji. W rzeczywistości rozpowszechniła się w Grecji na początku XX wieku wraz z przybyciem do kraju imigrantów greckiego pochodzenia z Azji Mniejszej. Wspomniana imigracja była skutkiem wojny grecko-tureckiej w latach 1919-1922. Przybywający imigranci osiedlali się głównie w dużych miastach, tworząc dzielnice slumsów. Gra na buzuki i śpiew był sposobem na oderwanie się od trudnych warunków codzienności, często życia na marginesie społeczeństwa.