zdjęcie-Cypr-ruiny Opactwa BellapaisPośród gór Kyrenii ukryły się malownicze ruiny Opactwa Bellapais, nazywanego niegdyś Opactwem Pokoju. Z góry roztacza się ładny widok na położoną w dole Kyrenię.

Opactwo zostało założone około 1200 roku i stanowi wspaniały przykład architektury gotyckiej. Podobno, jedną z relikwii przechowywanych w klasztorze był kawałek drewna ze Świętego Krzyża.

Za czasów dynastii Lusignanów, opactwo opływało we wszelakie dobra. W 1373 roku los odwrócił się i klasztor został splądrowany przez Genueńczyków. Od tego okresu postępował również upadek moralny mnichów zamieszkujących klasztor. W czasach rządów imperium Osmańskiego opactwo zostało przekazane Kościołowi prawosławnemu. Budynki klasztorne popadały w coraz większą ruinę. Do czasów współczesnych zachował się min. IV-wieczny krużganek, XIII-wieczny kościół z fragmentami malowideł z XV wieku. Możemy również zobaczyć częściowo zachowaną salę, służącą zakonnikom do zebrań. W refektarzu – dawnej sali jadalnej organizowane są współcześnie koncerty muzyki poważnej.