Egipcjanie w czasach faraonów uważali, że posąg odzwierciedla życie ludzi. Ukazywały postaci bóstw, faraonów i zwykłych ludzi.posągi faronów Były czymś więcej niż wspomnieniem w kamieniu. Uważano, że stawały się istotami, które przedstawiały. Dlatego też bardzo ważnym było umieszczenie na nich imienia osoby, którą miały przedstawiać oraz cech, które ją charakteryzowały. Posąg pozbawiony imienia napisanego pismem hieroglificznym, tracił swoją moc. Nie mógł być ożywiony. Natomiast posąg, ożywiony ma prawo do tych samych zabiegów, jakie przysługiwały ludziom. Na posągach umieszczano ofiarne formuły. Gdy posąg był gotowy, przystępowano do obrzędu otwarcia ust. Miał on na celu akt imitujący nabieranie tchu – w ten sposób w rzeźbę było tchnięte życie. Rzeźbiarze musieli dokładnie odzwierciedlać postaci w posągach, zawsze przedstawiano je en face. Posągi zwykłych ludzi mogły przedstawiać ich przy domowych pracach. Faraonowie najczęściej byli przedstawiani, jako młode postacie o masywnym ciele, wysokim wzroście. Budziły zachwyt, szacunek, a czasem strach. Faraonowie mogli być przedstawiani w różnych pozach – stojąc, siedząc, w czasie rytuałów świątynnych lub z rodziną (posągi rodziny królewskiej były zawsze o wiele mniejsze niż samego faraona). Urzędnicy państwowi byli prezentowani w scenach związanych z wykonywaną przez nich pracą, jak np. skrybę przedstawiano w charakterystycznej dla niego pozie, siedzącego po turecku z papirusem w dłoni. Płaskorzeźby z okresu starożytnego przedstawiały ludzi zgodnie ze stałymi zasadami – głowa i nogi z profilu, a barki i oko frontalnie. Płaskorzeźby na świątynnych kolumnach i filarach przedstawiały motywy roślinne (kwiaty lotosu, liście palmowe).