Pomink Odkryć Geograficznych w LizbonieBelém to jedna z nadmorskich dzielnic Lizbony. Rozciąga się w rejonie dawnego portu Restelo, skąd niegdyś ruszały statki wielkich odkrywców nowych lądów, m.in. z tego portu odpłynął Vasco da Gama do Indii w 1497 roku. Warto pospacerować wzdłuż wybrzeża biegnącą równolegle do morza Avenida de Brasília. Stąd dobrze widać charakterystyczną budowlą, której nie sposób przegapić – Wieżę Belém – kamienną budowlę z początku XVI wieku. Dawnej spełniał funkcje obronne portu, dziś jest jednym z symboli Lizbony i turystycznym magnesem. Wiedzie do niej zwodzony most, a urodę zawdzięcza manuelińskim zdobieniom. Idąc dalej na wschód trafimy na Muzeum Sztuki Ludowej, gratkę dla etnografów-amatorów. Tu można obejrzeć stroje ludowe z różnych regionów Portugalii, a także regionalną ceramikę, narzędzia pracy i naczynia. Jednak warto pójść dalej na wschód, aż do Pomnika Odkryć Geograficznych, zbudowanego w 500. rocznicę śmierci Henryka Żeglarza. Budowla jest olbrzymia, kształtem przypomina dziób żaglowca z żeglarzami, konkwistadorami i duchownymi na pokładzie. Wygląda jakby właśnie wyruszał na podbój nowych lądów. Na szczycie pomnika znajduje się punkt widokowy, a w jego wnętrzu wystawiane są czasowe wystawy.