Jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Bułgarią są Skały Belogradchik. Jest to grupa piaskowców i wapieni o przedziwnych kształtach zlokalizowanych na zachodnich stokach bałkańskich gór Stara Płanina, niedaleko miasta Belogradchik (północno-zachodnia Bułgaria). Niezwykłe skały robią naprawdę ogromne wrażenie. Przez sto milionów lat w wyniku erozji i innych czynników naturalnych skały przybrały przeróżne kształty i kolory. Mogą przyjmować barwę od szarego, przez czerwony do żółtego. Jest to jedna z głównych atrakcji regionu. Niezwykłe skały zajmują powierzchnię 50 km2. Ze skałami związanych jest wiele legend. Wielu z nich nadano imiona. Centralna grupa skał zlokalizowana jest w na południu miasta Belogradchik. Znajdują się tu najciekawsze, najbardziej imponujące formacje skalne takie, jak: Adam i Ewa, Grzyby, Uczennica, Niedźwiedź, Derwisz, pastuszek, Lew, Wielbłąd, Madonna, Jeździec, Mnisi, bogini Bendida, Velko i wiele innych kamiennych figur. Druga grupa skał leży na zachód od miasta. Najsławniejszymi z tych kamieni są Zbegovete, Erqupriya i Boritch. Trzecia grupa kamieni leży w odległości około 4 kilometrów na wschód od Belogradchik i obejmuje kamienie wokół Łacińskiej Bramy i Jaskini Lipenik. Czwarta grupa kamieni zlokalizowana jest między wsiami Borovitsa a Falkovets. Piąta grupa kamieni leży między wsiami Gyurgich a Belotintsi. Piąta grupa skał leży między miejscowościami Gyurgich i Belotintsi. Skały wraz z miastem i twierdzą Belogradchik oraz Jaskinią Magura stanowią ważny cel wycieczek turystycznych w północno- zachodniej Bułgarii. Inną popularną atrakcją turystyczną w tym regionie jest Baba Vida, czyli średniowieczna twierdza nieopodal miasta Vidin nad Dunajem.

O wyjątkowym charakterze tego miejsca świadczą liczne nominacje. W 1949 roku Bułgarski Komitet Środowiska Przyrodniczego uznał skały za pomnik przyrody. W 1984 roku Skały Belogradchik wraz z Jaskinią Magura zostały umieszczone na wstępnej liście miejsc nominowanych do wpisu na Listę UNESCO. Skały Belogradchik są również brane pod uwagę jako geopark przez European Geoparks Network oraz UNESCO Global Geoparks Network. We wrześniu 2008 roku  Belogradchik został wskazany jako jeden z dwudziestu finalistów przez Komisję Europejską w rankingu “European Destination of Excellence”, z kolei już w styczniu 2009 roku Skały zostały nominowane w kampanii „New 7 Wonders of Nature”.