wodospad yellowsotne1Park Narodowy Yellowstone położny jest w Stanach Zjednoczonych, na terenie stanu Wyoming, Montana i Idaho. Jest to najstarszy park narodowy na świecie. Park usytuowany jest na rozległym wulkanicznym płaskowyżu, pod którym na głębokości 7-17 km znajduje się komora magmowa. Ustalono również, że 300 km pod ziemią znajdują się silnie stopione skały. W przeszłości dochodziło tu do eksplozji superwulkanu, który powodował rozległe zniszczenia. Przez Park Yellowstone przepływa rzeka o tej samej nazwie Yellowstone. Na  terenie parku znajdują się również słynne gejzery (Old Faithful i Steamboat Geyser), gorące źródła (Grand Prosmatic Spring), wulkany błotne (Mud Volcano), fumarole (Roaring Mountain), wodospady (Firehole, Yellowstone) i jezioro Yellowstone.  Od 1978 roku Park Yellowstone wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kultury i przyrody UNESCO. Na terenie parku można spotkać aż 1100 gatunków roślin. Większość lasów znajdujących się na terenie parku Yellowstone to lasy iglaste, z których możemy wyróżnić siedem gatunków tego typu lasów. Najpowszechniejszą z nich jest sosna wydmowa, która występuje na 80 % powierzchni lasów iglastych. Na terenie parku żyje 67 gatunków ssaków, między innymi wilk szary, ryś kanadyjski, niedźwiedź grizzly, łoś, jeleń wirginijski, kozioł śnieżny, widłoróg, lew górski oraz wiele innych. Park Yellowstone jest jedynym miejscem Stanów Zjednoczonych, gdzie przetrwała populacja dzikich bizonów. Od początku lat 70 XX wieku w Parku Yellowstone prowadzona jest polityka przyzwolenia na pożary lasu. Wiele roślin znajdujących się w parku to profity znoszące pożar bez żadnego uszczerbku. Dlatego też cała formacja roślinna przystosowana jest do przechodzenia pożarów, których powstrzymanie w pierwszych kilkudziesięciu latach funkcjonowania parku spowodowało znaczne zmiany strukturalne roślinności. Dzięki kontrolowanym pożarom możliwe jest odnowienie drzewostanu, gdyż dzięki wysokiej temperaturze otwierają się szyszki jednego z głównych gatunków drzew w parku – sosny wydmowej.